Ring oss på 072 - 515 88 77 eller skriv ett mail till anders@solfagrael.se
Laddstationer

Är ni intresserade av ladd stationer till din elbil? Eller varför man skall använda en?


Här kommer en kortfattad beskrivning:
Enligt installationsreglerna är det förbjudet att ladda mer en 10A i vanligt hushållsuttag.
Att använda medföljande ladd kabel till bilen i vanligt hushållsuttag skall endast ses som en nödlösning då laddningen inte sker på ett övervakat sätt. Med ladd stationer övervakas det!
Dessutom kan den befintliga elinstallationen vara i dåligt skick. Varje ladd uttag skall föregås med godkänd jordfelsbrytare i kombination av DC övervakning. Med godkänd ladd station fås detta. Laddstationer ser också till att det inte överbelastar eller snedvrider elnätet.
Dessa har också inbyggda elmätare med flera möjligheter för avläsning.
Mer information finns att hämta hos ladd stolpes tillverkare typ: 

Det finns samtidigt stöd för installation:
Klimatklivet stöttar åtgärder som har en hög klimatnytta per investerad krona. De som kan söka stödet är exempelvis företag, kommuner, landsting, bostadsrättsföreningar och andra organisationer. Läs mer på 
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Klimatklivet/

Ladda hemma bidraget täcker 50 procent av kostnaderna för själva utrustningen (ladd boxen), samt 50 procent av installationskostnaden, som till exempel framdragning av el. Bidraget är begränsat till 10 000 kr per fastighet. Läs mer på http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/laddstation-elfordon/